DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİ

Bireyi gözleme dayandırılmış 

bir şekilde inceleyen bu tekniğin temeli; …

insan davranışlarıdır. 


Davranışlar, insanın öğrenme, modelleme
ve taklit ile elde ettiği, tekrarlarının sıklığı sonucunda otomatikleşen özelliklerdir. Toplumda normal şekilde varlığımızı sürdürmemizi sağlayan davranışlar, toplumla uyum içinde var olmamıza olanak verir. 


Bazı davranışlar, rahatsızlık verici ve huzursuz edicidir. Bunlar kişinin bireysel mutluluğunu engelleyen, ailesi ile olan ilişkilerinde ciddi sıkıntılara neden olan ve toplum içinde varoluşunu gerçekleştirmesini engelleyen şekillerde ortaya çıkabilirler. Bu noktada bir rahatsızlıktan, bozukluktan veya hastalıktan söz edilebilir. 


Bu tür terapilerde bireyin mutluluğunu engelleyen veya toplum içinde sıkıntı yaşamasına neden olan davranışlar terapinin konusu haline gelir. Kişiye rahatsızlık veren davranışların nasıl tedavi edileceğine dair davranışçı bir takım tedavi teknikleri geliştirilmiştir. 

Davranışçı tedavi teknikleri, temelde bireyin yanlış ve hatalı davranışlarını düzeltmeyi amaçlar.

Terapide, bireyi rahatsız eden ve klinik açıdan patolojik olduğu bilinen davranışların düzeltilmesi hedeflenir. 


Bunun da ötesinde bireyin tüm davranışları 

olgun ve normallik içerebilmekte

ancak birey davranışlarını geliştirmek ve daha kaliteli bir yaşama ulaşmak istemektedir. 

Bu amaçla da bireye yardım edilebilir.