PSIKOTERAPI

Psikoterapi nedir?

Psikoterapi, terim olarak iki farklı kelime olan psiko ve terapi formlarından oluşmaktadır. 

Psiko Yunanca psukhē "ruh, zihin" kelimesinden, terapi ise Yunanca therapeia "iyileştirme" kelimesinden türemiştir. 

Terim bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarını çözmeyi, ruh sağlıklarını geliştirmeyi ve korumayı amaçlayan tekniklerin genel ismi anlamında kullanılmaktadır. 


Olgun ve uygun bir ruhsal denge sağlama amacıyla, zihinsel ve duygusal boyutlarda bozukluları olan hastalarla düşünce ve duygu alışverişi temel alınarak yürütülen bir tedavi bilimidir.

Kısaca … 

• duygusal çatışmaları çözümleyen, 

• bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri,  

  çökkünlükleri azaltan,

• ruhsal uyum düzeyini artıran, 

• kişilerarası ilişkileri daha olgunlaştıran 

  … tüm teknik ve yöntemlere psikoterapi  

  denmektedir.


Almanyada psikiyatri uzmanları ve psikoterapistler psikoterapi yapmaktadırlar.